Home

BauwPlan Advies is uw kennispartner die binnen de reikwijdte van de Omgevingswetgeving (Wabo) vraagstukken oplost in uw fysieke leefomgeving!

Informatie en advies richtlijnen vergunningvrij bouwen

Beoordeling en planologisch advies bestemmingsplan

Informatie en advies vooroverleg met gemeente

Beoordeling en advies Bouwbesluit – bouwplantoetsing

 06 100 77 611  –  Overdamstraat 1a te Hulst  –  info@bauwplan.com

Begeleiding en advies:   aanvraag Bouwen, indieningvereisten aanvraag Bouwen, melding Sloop en/of Asbest, melding Milieu (activiteitenbesluit). informatie en advies Omgevingsloket (OLO)

Met meer dan 10 jaar ervaring in de bouwvoorbereiding en 15 jaar ervaring binnen de lokale overheid heeft BauwPlan Advies ruime kennis in huis om u te helpen bij uw bouwplan.