Omgevingsweb: een bron van informatie

Wilt u de laatste ontwikkelingen weten binnen de omgevingswetgeving, kijk dan op:

Omgevingsweb.nl voor het laatste nieuws binnen de fysieke leefomgeving;

– RuimtelijkePlannen.nl voor de gebruiks- en bouwregels in bestemmingsplannen van alle gemeenten in Nederland;

Bouwbesluit-online.nl voor de eisen en richtlijnen om te voldoen aan het Bouwbesluit;

Rijksoverheid.nl voor alle landelijke regelgeving;

Bwtinfo.nl de site voor Bouw- en Woningtoezicht;

Bor.nl het Besluit omgevingsrecht voor o.a de richtlijnen voor vergunningvrij bouwen;