Vergunningvrij bouwen en mantelzorg!

In het Besluit omgevingsrecht zijn per november 2014 de nieuwe  mogelijkheden en richtlijnen opgenomen voor vergunningvrij bouwen, waaronder mantelzorg.

Als u een aan-, of uitbouw, een vrijstaand bouwwerk of een voorziening voor mantelzorg wilt realiseren, vraag dan om een beoordeling door BauwPlan Advies.