Dienstverlening voor bedrijven en particulieren

BauwPlan Advies is uw kennispartner voor bedrijven en particulieren. Onderstaand een opsomming van onze dienstverlening:

 • Initiatieffase Programma van Eisen
 • Voorlopig ontwerp (VO)
 • Definitief ontwerp (DO)
 • Bouwvoorbereiding
 • Beoordeling en advies richtlijnen vergunningvrij bouwen
 • Beoordeling en (planologisch) advies bestemmingsplan
 • Begeleiding en advies aanvraag omgevingsvergunning
 • Melding sloop
 • Melding milieu (activiteitenbesluit)
 • Melding brandveilig gebruik
 • Uitvoering / Wet kwaliteitsborging (Wkb)
 • Directievoering
 • Ingebruikname
 • Onderhoud en beheer
 • Vergunningmanagement