BauwPlan Advies is ..

.. uw kennispartner die binnen de reikwijdte van de Omgevingswetgeving (Wabo) vraagstukken oplost in uw fysieke leefomgeving!

Profielfoto Ronald Bauwens
Ronald Bauwens

Gestart als bouwkundig CAD-tekenaar en projectleider bij architectenbureau, ontwikkelaar en aannemer en kent daardoor “de andere kant van de tafel”. Deze ervaring heb ik meegenomen toen ik aan de slag ging bij de lokale overheid als senior bouwplantoetser, projectleider en teamcoach. Hier heb ik in 9 jaar de meest complexe aanvragen/procedures behandeld. Tijdens mijn werkzaamheden bij een projectadviesbureau heb ik mij verder bekwaamd in het voorbereiden van complexe bouwprojecten rekening houdend met de politiek, bestuurlijk en maatschappelijke verhoudingen.

Ik ben recht door zee, integer en uiterst gedreven in mijn werk. Zorgvuldig communiceren, helderheid en klantgerichtheid passen bij mijn werkwijze.

Mijn sterke punten zijn projectvoorbereiding, teamleiding, coördinatie/regie, vergunning voorbereiding en toezicht.

Met meer dan 10 jaar ervaring in de bouwvoorbereiding en 15 jaar ervaring binnen de lokale overheid heeft BauwPlan Advies ruime kennis in huis om u te helpen bij uw bouwplan.

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) van kracht en zijn 25 vergunningplichtige activiteiten samengevoegd naar 1 procedure voor een omgevingsvergunning. Wanneer u werkzaamheden in, op of rondom uw woning of voor uw bedrijf, stichting of vereniging wilt verrichten, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig voor bepaalde activiteiten. Dus wilt u gaan bouwen op de plek waar nu een boom staat, dan heeft u maar één omgevingsvergunning nodig, in plaats van een bouwvergunning en een kapvergunning.

Bij de voorbereiding, aanvraag en uitvoering van uw bouwplan kunnen wij u met onze deskundigheid van dienst zijn. Wij kunnen u met alle vragen omtrent uw vergunningen op het gebied van de omgevingswetgeving ondersteunen. Steeds meer bouwactiviteiten kunnen vergunningvrij worden uitgevoerd als deze voldoen aan bepaalde richtlijnen.

Indien het bouwplan toch vergunningplichtig is dan kunnen wij uw aanvraag voor het indienen van een omgevingsvergunning verzorgen. Aan een aanvraag zijn indieningsvereisten verbonden op grond van de Mor (Ministeriele regelingen omgevingsrecht). Wij adviseren u bij de voorbereiding van de aanvraag een deskundige te betrekken.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.