Vergunningvrij bouwen

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) bepalen of er sprake is van vergunningvrij bouwen. Sinds 2003 en met de komst van de Wabo in 2010 zijn er meer mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen en verbouwen. Wij kunnen toetsen aan de (maximale) bouwmogelijkheden. Uw plannen worden door ons samengebracht met het geldende bestemmingsplan, gemeentelijk beleid en de huidige situatie op het perceel. BauwPlan Advies kan u ondersteunen en adviseren bij beoordelingen voor vergunningvrij bouwen.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.