Vergunningplichtig bouwen

BauwPlan Advies ondersteunt en adviseert over de toetsingscriteria (o.a. volledigheid, bestemmingsplan, welstand en bouwbesluit) voor aanvragen omgevingsvergunningen. Wanneer een klant dit wenst, kan onze dienstverlening zich ook uitstrekken tot advisering in het kader van beleidsvorming. Daar waar nodig, bieden wij ondersteuning en nemen voor u werk uit handen. Deze werkzaamheden kunnen plaats vinden bij u op locatie of bij ons in de backoffice:

  • ontvankelijkheid, indieningsvereisten;
  • beoordeling bestemmingsplan;
  • beoordeling welstandsnota;
  • toets Bouwbesluit;
  • toets bouwverordening;

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.