Melding slopen

Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit 2012 is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriƫle regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het bevat ook enkele nieuwe voorschriften. Het Bouwbesluit 2012 bevat een aantal procedurele voorschriften over het slopen van bouwwerken en een aantal die tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden in acht genomen moeten worden. Dergelijke voorschriften waren voorheen opgenomen in de gemeentelijke bouwverordeningen en de milieuregelgeving. Sinds april 2012 staan zij in het Bouwbesluit 2012.

Tot de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 was voor het slopen van een bouwwerk en voor asbestverwijdering veelal een sloopvergunning op grond van de gemeentelijke bouwverordening vereist. Voortaan kan in zulke gevallen met een sloopmelding worden volstaan. Overigens kan dan nog steeds een sloopvergunning op grond van de monumentenregelgeving of het bestemmingsplan nodig zijn. BauwPlan Advies kan u ondersteunen en adviseren bij de afhandeling van meldingen tot slopen.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.