Toezicht

Toezicht moet goed, eenduidig uitgevoerd worden en heeft drie uitgangspunten, namelijk onafhankelijkheid, transparantie en professionaliteit. De toezichthouder dient dan ook objectief een controlebezoek uit te voeren. BauwPlan Advies kan u ondersteunen en adviseren bij de toezichttaken.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.